BOARDING PASS : North Island, NEW ZEALAND Ep.7/1

เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland)
กิจกรรม : ช้อปปิ้งตลาดนัด Sunday Market
Summary : นั่งรถออกจากตัวเมืองโอ๊คแลนด์ใช้เวลาประมาณ 30นาที ไปยังตลาดนัด Sunday Market บรรยากาศคล้ายตลาดนัดของประเทศไทย เปิดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น ช้อปปิ้งและเดินชมของฝากของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็น ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแกะ(ครีมรกแกะ เสื้อ) หยก งานฝีมือแกะสลักและเครื่องประดับของชาวเมารี