BOARDING PASS : North Island, NEW ZEALAND Ep.6/3

เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland)
กิจกรรม : นั่งเรือชมเกาะต่างๆ Kayaking ดูพระอาทิตย์ตกบนดาดฟ้าของเรือ
Summary : ทำกิจกรรมบนเกาะชื่อดัง Rangitotoไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าพายเรือคายัค หรือเดินเล่นและถ่ายรูปบนชาดหาดที่สวยงาม ปิดท้ายด้วยการดื่มด่ำบรรยากาศกลางทะเลชมพระอาทิตย์ตกบนดาดฟ้าของเรือ