BOARDING PASS : North Island, NEW ZEALAND Ep.4/2

เมืองเนเปีย (Napier)
กิจกรรม : ปั่นจักรยานชมวิวไร่องุ่น ชิมไวน์
Summary : เมืองเนเปียเป็นเมืองที่มี Wineryเยอะมากและสามารถปั่นจักรยานบนท้องถนนได้ในระยะทางถึง 200กิโลเมตร ปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศน์และดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติในไร่องุ่นที่ Mission Estate Winery ชมโรงบ่มไวน์ และ ชิมไวน์จากถังบ่มไวน์ ขนาด 9000ลิตร