มาทามาทา (Matamata)

กิจกรรม

ชมหมู่บ้านฮอบบิท (Hobbiton Movie Set)

ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง The Lord of The Ring และ The Hobbit ที่หมู่บ้านฮอบบิท ผจญภัยดินแดน Middle Earth และชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา สามารถเลือกกิจกรรมการทัวร์ได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ซึ่งทัวร์ในเวลากลางคืนจะเพิ่มความพิเศษ โดยมีการรับประทานอาหารตามสไตล์ชาวฮอบบิท ใช้เวลาในการทัวร์ประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน  09.00 – 15.30 น.