ตัวอย่างที่พักในนิวซีแลนด์
เกาะใต้ ( South Island in New Zealand)

Ashford Motor Lodge – ไครสต์เชิร์ช (Christchurch)

CHR – Ashford Motor Lodge – Property

CHR – Ashford Motor Lodge – Studio

CHR – Ashford Motor Lodge – One Bedroom

CHR – Ashford Motor Lodge – Two Bedroom

Christchurch City Park Motel – ไครสต์เชิร์ช (Christchurch)

CHR – Christchurch City Park Motel – Property

CHR – Christchurch City Park Motel – Studio

CHR – Christchurch City Park Motel – One Bedroom

CHR – Christchurch City Park Motel – Two Bedroom

Cable Court Motel – ดะนีดิน (Dunedin)

DUN – Cable Court Motel – Property

DUN – Cable Court Motel – Studio

DUN – Cable Court Motel – One Bedroom

Sunset Motel – ฟอกซ์กลาเซีย (Fox Glacier)

FOX – Sunset Motel – Property

FOX – Sunset Motel – Studio Room

FOX – Sunset Motel – One Bedroom

FOX – Sunset Motel – Two Bedroom

The Westhaven – ฟอกซ์กลาเซีย (Fox Glacier)

FOX – The Westhaven – Property

FOX – The Westhaven – Studio Room

***มีแต่ห้องแบบสตูดิโอ***

Glacier View Motel – ฟรานซ์ โจเซฟ (Franz Josef)

FRA – Glacier View Motel – Property

FRA – Glacier View Motel – Property

FRA – Glacier View Motel – One Bedroom

FRA – Glacier View Motel – One Bedroom

Blue Peaks Lodge – ควีนทาวน์(Queenstown)

FRA – Glacier View Motel – Property

FRA – Glacier View Motel – Studio Room

FRA – Glacier View Motel – One Bedroom

FRA – Glacier View Motel – Two Bedroom

Anchorage Motel – เทอาเนา (Te Anau)

TEA – Anchorage Motel – Property

TEA – Anchorage Motel – Studio Room

TEA – Anchorage Motel – One Bedroom

TEA – Anchorage Motel – Two Bedroom

Anchorage Motel – เทอาเนา (Te Anau)

TEA – Edgewater Motel – Property

TEA – Edgewater Motel – One Bedroom

TEA – Edgewater Motel – Two Bedroom