เทาโป (TAUPŌ)

 เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งของทะเลสาบเทาโป ซึ่งตรงกับปล่องขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟ เทาโปจึงถือว่าเป็นใจกลางและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือในนิวซีแลนด์ จึงมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสพร้อมกับบรรยากาศที่สวยงามท่ามกลางความอุดมณ์สมบูรณ์ในหุบเขาป่าไม้และทะเลสาบของเทาโป

กิจกรรม

ขี่จักรยานตามเส้นทาง Great Lake Trail (Ride the Great Lake Trail)

ปั่นจักรยานตามแนวรอบชายฝั่งทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีป่าไม้เขียวชอุ่ม น้ำตก ชาดหาดและรับชมวิวทิวทัศน์ตามจุดชมวิวต่างๆตลอดเส้นทาง

ล่องแก่งที่แม่น้ำตองการิโร (Rafting the mighty Tongariro River)

            สัมผัสประสบการณ์ล่องแก่งผ่านทะเลสาบเทาโป, อ่าวเพลนตี้และฮอว์คเบย์ แม่น้ำตองการิโรของทะเลสาบเทาโป ล่องลอยผ่านป่าไม้ที่เงียบสงบไปจนถึงจุดที่มีน้ำไหลเชี่ยวเพื่อความตื่นเต้นและท้าทายมากยิ่งขึ้น โดยเปิดให้เที่ยวชมตลอดทั้งปี ระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น.