ทารานากิ (Taranaki)

ทารานากิ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะเหนือเข้าสู่ทะเลแทสมัน(Tasman Sea) ระหว่างอ็อคแลนด์และเวลลิงตัน จุดที่น่าสนใจของเมืองนี้อยู่ที่ภูเขาทารานากิ (Mount Taranaki) เป็นลักษณะกรวยภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่น่าทึ่งพร้อมยอดหิมะ และเป็นที่มาของแม่น้ำและลำธารมากกว่า 50 แห่งมีพืชที่มีเอกลักษณ์ทางพฤกษศาสตร์และเรื่องราวตำนานมากมาย