เต อะนาว (Te Anau)

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเกาะใต้ ของนิวซีแลนด์ มีทะเลสาบสวย ๆ ชื่อ “เต อะนาว” ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ หรือใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เมืองนี้มีประชากรแค่ประมาณ 2,000 คน เป็นเมืองที่เงียบ สงบ บริสุทธิ์

กิจกรรม

ถ้ำหนอนเรืองแสง เต อะนาว (Te Anau Glowworm Cave) 

ภายในถ้ำเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงจำนวนมาก หนอนดังกล่าวเป็นระยะตัวอ่อนของแมลง    มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Arachnocampa Luminosa ซึ่งจะปล่อยแสงสีฟ้าและสีเขียวออกมาจากตัวเพื่อล่อเหยื่อ โดยแต่ละตัวจะมีระยะเรืองแสงเพียง 6-12 เดือน จากนั้น จะกลายเป็นแมลงที่โตเต็มที่ต่อไป