มิลฟอร์ด ซาวน์ (Milford Sound)

Milford Sound เป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เป็นที่รู้จักในเรื่องของยอดเขาที่สูงตระหง่านรวมถึงป่าฝนและน้ำตกเช่นน้ำตกสเตอร์ลิงและโบเวน

กิจกรรม

ล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวด์ (Milford Sound Cruise)

ล่องเรือชมความงามของฟยอร์ดที่มิลฟอร์ด ซาวน์ ที่ยิ่งใหญ่และได้รับการกล่าวขานว่าสวยที่สุดในนิวซีแลนด์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซึ่งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายน้ำกัดเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามบริเวณชายฝั่ง ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตร จากหน้าผา พบกับแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายอารมณ์