ทวนเข็มนาฬิกา

วันที่ 1:  มาถึง    Christchurch – Greymouth
(243 Km./ 3.20 hr)

วันที่ 2:  Greymouth – Franz Josef
(173 Km./ 2.18 hr)

วันที่ 3:  Franz Josef – Wanaka
(285 Km. / 3.50 hr)

วันที่ 4:  Wanaka – Queenstown
(68.8 Km./ 1.07 hr)

วันที่ 5:  Queenstown

วันที่ 6:  Queenstown – Dunedin
(283 Km./ 3.36 hr)

วันที่ 7:  Dunedin – Twizel
(253 Km./ 3 hr)

วันที่ 8:  Twizel – Christchurch
(284 Km. / 3.30 hr)

วันที่ 9: Back to BKK

อยากรู้เส้นทางอื่นๆอีก