ตามเข็มนาฬิกา

วันที่ 1:  มาถึง    Christchurch

วันที่ 2:  Christchurch – Lake Tekapo
(226 Km/2.32 hr)

วันที่ 3:  Lake Tekapo – Mt.Cook
(103 Km/1 hr) –  Queenstown (262 Km/2.48 hr)

วันที่ 4:  Queenstown

วันที่ 5:  Queenstown – Milford Sound
(303 Km. / 4.15 hr) – Te Anau (118 Km/2 hr)

วันที่ 6:  Te Anau – Dunedin
(287 Km/3.11 hr)

วันที่ 7:  Dunedin – Oamaru
(111 Km/1.16 hr) – Timaru (86.5 Km/1 hr)

วันที่ 8:  Timaru – Ashburton
(76.5 Km/1 hr) – Christchurch (87.8 Km/1.02 hr)

วันที่ 9: Back to BKK

อยากรู้เส้นทางอื่นๆอีก