ทวนเข็มนาฬิกา

วันที่ 1:  มาถึง    Auckland

วันที่ 2:  Auckland – Waitomo Cave
(190 Km/2.10 hr) – Rotorua (138 Km/1.40 hr)

วันที่ 3:  Rotorua – Taupo
(81.3 Km./1.04 hr) – Rotorua

วันที่ 4:  Rotorua – Te Puke
(56.5 Km/41 mins) – Tauranga (24.4 Km/21 mins) – Matamata (51.2 Km/36 mins)

วันที่ 5:  Matamata – Auckland
(161 Km / 1.45 hr)

Back to BKK

อยากรู้เส้นทางอื่นๆอีก