นิวซีแลนด์ New Zealand รายการมากกว่าเที่ยว The Traveller

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
การนําาชมนิวซีแลนด์ครั้งนี้เราเลือก “เกาะใต้” เป็นจุดแลนดิ้งที่เชื่อว่า คุณผู้ชมต้องชอบแน่นอน และยังได้ผู้นําาทางชั้นเยี่ยมอย่าง “บริษัท บิ๊กเวิลด์ ฮอลิเดย์ จํากัด” ที่แท็กทีมมาพร้อมกับ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศนิวซีแลนด์” ลัดฟ้าสู่ปลายทางโดย “สายการบินแควนตัส” เพื่อคัดเอาสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจในหลายเมืองทั่วเกาะใต้ของนิวซี­แลนด์

ท่ามกลางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยหุบเขา ทุ่งหญ้า ป่าไม้ แม่น้ํา ทะเลสาบ และภูเขาไฟที่หลับสนิทแล้วนั้น นิวซีแลนด์เจาะจงวางตัวเองไว้ในพิกัดกําลั­ง เหมาะบนพื้นที่เกาะเหนือเกาะใต้ซึ่งแบ่งนิ­วซีแลนด์ออกเป็น 2 ส่วน และยังมี เกาะเล็กเกาะน้อยรายล้อมอีกมาก ฟากเกาะเหนือ (North Island) เป็นที่รวม ของป่าไม้เขียวครึ้ม มีเมืองน้ําาพุร้อน อุทยานแห่งชาติ และทะเลสวย แถมยัง รุ่มรวยด้วยสถาปัตยกรรมแนวอาร์ตเดโค (Art Deco) อีกด้วย

และหากจะข้ามฟากจากเกาะเหนือไปเกาะใต้ (South Island) เราก็จะได้ พบกับแนวเทือกเขา แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและป่าไม้ท่ีอุ­ดมสมบูรณ์จาก การเป็นเกาะหนึ่งที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุด­ของโลก มีหลายเมืองน่าเท่ียวและ มีจุดสนใจต่างกันไปหลากหลายแนวซ่ึงส่วนใหญ­่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความเป็น อังกฤษอย่างชัดเจนจนทําาให้นิวซีแลนด์ได้ร­ับสมญานามว่าเป็น “อังกฤษนอก เกาะอังกฤษ” (English outside England)

รับชมรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 8.00-8.30 น.
ทาง Digital TV ช่อง 3 SD ช่อง 28