คำถามที่ถามบ่อยเมื่อจัดทริปขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์กับ Always Vacation

เราจะมีเอกสารเข้าเช็คอินโรงแรม และเอกสารรับรถอย่างไร

เมื่อชำระเต็มจำนวนแล้ว เราจะส่งHotel Voucher เพื่อใช้เข้าเช็คอินโรงแรมให้ เช่นเดียวกับการรับรถ เราจะออก voucher ให้ ถ้าไปถึงสนามบิน ก็สามารถใช้ voucherยื่นให้ที่เคาน์เตอร์และรับรถได้เลย

ต้องทำประกันรถอะไรเพิ่มเติมไหม

ประกันรถที่เราทำให้จะเป็นประกันชั้น 3ทางลูกค้าอาจจะทำประกันชั้น 1 เพิ่มได้เมื่อตอนรับรถ กับเจ้าหน้าที่ ที่นิวซีแลนด์ โดยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณวันละ 45-50 NZD ขึ้นอยู่กับขนาดของรถ โดยสามารถแจ้งที่หน้าเคาน์เตอร์เวลารับรถได้ และกรุณาอ่านเอกสารให้เข้าใจก่อนที่จะลงลายเซ็นเพราะลูกค้าควรจะต้องเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง  ๆ ให้ถ่องแท้ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลย

ใช้ใบขับขี่อย่างไร

ใช้ใบขับขี่ของไทยแบบใหม่ที่มีภาษาอังกฤษกำกับได้เลย หากยังใช้แบบเก่า ให้ทำใบแปลจากกรมขนส่งทางบกไป และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำใบขับขี่ฉบับไทยไปด้วย มิเช่นนั้นจะไม่สามารถรับรถได้

สภาพอากาศที่นิวซีแลนด์เป็นอย่างไร

แนะนำให้เตรียมความพร้อมเสมอสำหรับสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ฤดูกาล

ช่วงเดือน

เกาะเหนือ

เกาะใต้

ฤดูร้อน

ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 16°C – 25°C 13°C – 22°C

ฤดูใบไม้ร่วง

มีนาคม – พฤษภาคม 13°C – 19°C 07°C – 17°C
ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม 08°C – 13°C

02°C – 10 °C

ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน – พฤศจิกายน 11°C – 17°C

07°C – 17°C

อาหารที่เอาเข้าประเทศได้

พวกน้ำพริกอะไรเอาไปได้หมด แต่ต้อง Declareตอนเข้าตรวจคนเข้าเมืองโดยต้องอยู่ในหีบห่อที่บรรจุอย่างดี มีฉลากภาษาอังกฤษเขียนกำกับไว้ว่าคืออะไร

ยาหรือวิตามินที่นำไป ควรโหลด หรือถือขึ้นเครื่อง และต้อง declare ไหม

ยาสามัญประจำบ้าน สามารถโหลดใส่กระเป๋าและนำเข้าได้แต่ต้อง Declare  แต่ถ้ายาพิเศษอย่างเช่น ยาโรคหัวใจ หรือยาเฉพาะทาง อะไรควรต้องมีใบรับรองแพทย์เผื่อทาง ตรวจคนเข้าเมืองสอบถาม

ถ้าเราเข้าที่พักประเภทโมเต็ลหรือฟาร์มสเตย์ช้าต้องทำอย่างไร

ถ้าเข้าเช็คอินดึก คือหลัง2 ทุ่มควรโทรแจ้งที่พัก เพื่อทำการนัดแนะว่า ทางที่พักจะวางกุญแจให้เราที่ไหน เนื่องด้วยการพักที่พักประเภทนี้ไม่ได้มีบริการตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนโรงแรม โดยมากให้บริการระหว่าง 08.00 – 20.00 น.

เรื่องการขับรถที่นิวซีแลนด์ ตรงสะพานข้ามที่มีเลนเดียว(ถนนช่องเดียว) ต้องให้เลนไหนขับไปก่อน

จะมีป้ายสัญลักษณ์บอกอย่างชัดเจนตลอดทาง เลนหลักก็คือตามลูกศรสีดำตามในรูปภาพ

ถ้าอย่างในกรณีรูปนี้เราต้องหยุดให้อีกฝั่งหนึ่งมาก่อนแล้วเราค่อยไปได้ แต่ในทางกลับกัน ถ้าฝั่งเราเป็นลูกศรสีดำ ก็คือไปได้เลย เพราะอีกฝั่งต้องหยุดให้เราไปก่อน

ขับรถเช่า มี 3 คนที่ต้องสลับกันขับ ต้องมีการซื้อประกันคนขับเพิ่มไหม

สามารถแจ้งเคาน์เตอร์ตอนรับรถได้เลยว่ามีใครจะขับบ้างและจำเป็นต้องลงชื่อทุกท่านที่ขับรถในเอกสาร เพราะมิฉะนั้นประกันจะไม่คุ้มครองท่านที่ไม่ได้ระบุชื่อในเอกสาร