คอลัมน์ ไปมาแล้ว ในกรุงเทพธุรกิจ

/
ยือนเนเปียร์ เกาะเหนือของนิวซีแลนด์… เมืองแห่งสุนทรียภาพอันคลาสสิคของนักกินดื่มตัวจริง     นิวซีแลนด์ได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศที่…

เที่ยวนิวซีแลนด์ ตอนที่ 3 – Something Special in Queenstown

/
ถัดจากเวลลิงตัน ฉันเดินทางโดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ไปยังควีนส์ทาวน์ถึงเวลาค่ำ…

เที่ยวนิวซีแลนด์ ตอนที่ 2 – Travel in Wellington

/
เวลลิงตัน เป็นเมืองที่ตั้งของรัฐสภา…